dondurmaq

dondurmaq
f.
1. Soyuğun təsiri ilə buz halına salmaq. Suyu dondurmaq. Şaxtalar çayları dondurmuşdur. – Cavad yoldaşları ilə birlikdə damarlarda qanı donduran soyuqlara sinə gərərək, həmişə məqsədə, hədəfə doğru irəliləyir. Ə. Vəl.. // Maye halından bərk hala keçirmək, qatılaşdırmaq. Yağı əritdikdən sonra sərinə qoyub dondurmaq.
2. Çox üşütmək, çox soyutmaq, soyuqda saxlamaq. Bizi soyuqdan dondurdunuz.
3. məc. Mat qoymaq, heyrət içində qoymaq. Gözləmədiyi bir səs <Xəlili> yerindəcə dondurdu. P. M..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ayazıtmaq — f. Ayaza vermək, şaxtaya vermək, soyutmaq, dondurmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • don — 1. is. Qadınların, habelə kişilərin üstdən geydikləri uzunətəkli, belibüzməli, ya büzməli paltar. <Kişinin> əynində qara şaldan belibüzməli don vardır. H. S.. <Qədir:> Allah qoysa, qulluqda hamısının əvəzi çıxar, arxalıq nədir, sənə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dondurma — 1. 1. «Dondurmaq»dan f. is. 2. sif. Dondurulmuş və ya buza qoyulmuş, buzda saxlanmış. Dondurma ət. Dondurma şərbət. 3. is. Don olan vaxt, ayaz, şaxta, soyuq hava. Dondurmada sulanan yerlər. ◊ Dondurma şumu k. t. – yazda taxıl əkmək üçün payızda… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qaxacıtmaq — f. 1. Əti günəşdə və ya başqa bir üsul ilə qurutmaq, qaxac eləmək. Əti günəş qabağında qaxacıdırlar. 2. məc. Soyuqdan dondurmaq, qurutmaq. Zəhrimara qalmışın soyuğu da adamı qaxacıdır, – deyə ağacı ilə sacın altından qabağına köz çəkdi. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qurutmaq — f. 1. İslanmış, yaxud nəmlənmiş bir şeyi quru hala salmaq, rütubətini, yaşlığını, nəmliyini yox etmək. Paltarını qurutmaq. Günəş bir gündə yeri qurutdu. Bataqlıqları qurutmaq. Saçlarını qurutmaq. 2. Öz təsiri ilə yandırmaq, soldurmaq, tələf etmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”